Triskelion bdsm symbool in bdsm

Triskelion bdsm symboliek.

Triskelion als symbool of embleem komt vaak in bdsm gerelateerde afbeeldingen of schrijvens terug. En wordt door iedereen herkend of gebruikt als bdsm herkenningspunt. Toch zit er meer achter dit symbool en vooral de symboliek en historiek ervan.
Hierbij willen we graag in het kort even dieper ingaan op die symboliek.

Waarom komt dit in de bdsm omgeving veelvuldig terug? Triskelions gaan over drieeenheden. Welke drie eenheid hangt af van jouw geloof of ingesteldheid. Naast de ‘gewone’ drievuldigheden (vader/moeder/kind of vader/zoon/heilige geest) zijn er nog wel wat andere drievouden te vinden.

Triskelion bij de Kelten

Triskelion is eigenlijk het eeuwigdurend keltische mythisch en magisch symbool. Dit symbool geeft de drie-eenheid van liefde, toewijding (inspiratie) en wijsheid weer. Wat zich vertaalt in de relatie tussen D en s.

Triskelion-Kelten-Celtic-Symbol

Triskelion-Kelten-Celtic-Symbol

Triskele bij de oude Grieken.

“Triskele” uit het Oud-Grieks vertaalt zich letterlijk in 3 benen. En staat voor de drie cirkels van het leven (leven, dood en wedergeboorte) of verwijst naar de drie elementen (Land, Zee en Lucht). Elk deel (been) gaat van buiten naar binnen waar ze bij de oorsprong samenkomen.
Deze drie eenheid verwijst dan ook naar de basis van een goede bdsm relatie.

Triskelion-bdsm-Greek

Triskelion-bdsm-Greek

Triskelion volgens MyFetishCandy

Zonder afbreuk te willen doen aan bovenstaande verklaringen en toelichtingen, willen wij er graag nog iets aan toevoegen.
Er zijn nog 2 drievuldigheden, die ons inziens er zeker mogen aan toegevoegd worden :
– Lichaam, geest en ziel : totale overgave van de onderdanige naar de Dominant – op alle gebied
– Verleden, heden, toekomst : het ‘nu moment’ dat gebaseerd is op het verleden maar hunkert naar de volgende stap in de toekomst.

Jullie opmerkingen of bevindingen ?

Hoe zien jullie deze inzichten? Hoe staan jullie ten opzichte van deze drievuldigheden?
Of speelt dit allemaal geen rol…en is lust de enige factor voor jullie?

Bekijk ons Triskele juweel